1
Üniversiteye giriş için katıldığınız YKS sınavında OBP isminde bir puan da yer almaktadır. Maksimum 60 olmak üzere katkısı bulunan bu puanı hesaplamak için lise diploma puanını öğrenmeniz gerekiyor. Bu sayfamızda hem konu hakkında açıklama yapacağız hem de anında lise mezuniyet notu hesaplayabileceğiniz aracımızı bulunduracağız. Lise Diploma Puanı Hesaplama Anadolu lisesinden fen lisesine kadar ülkemizde faaliyet …

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments