1
DGS ‘ye gireceklerin sıkça karşısına gelen fakat birçok öğrencinin ne anlama geldiğini bilmediği ÖBP Puanı Hesaplama için hem bir hesaplama sayfası hem de detaylı bilgi içeriği oluşturduk. Böylece hem DGS’de önemli bir yere sahip olan bu puan için bilgi sahibi olacaksınız, hem de puan hesaplama konusunda işlem yapmak yerine tüm işi sitemize bırakacaksınız. Eğer içeriklerimiz …

Comments

Who Upvoted this Story

What is Plikli?

Plikli is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments